Luotettavuus Radiometristen dating

Massaspektrometri mullisti radiometristen ajoitusten tekemisen. Nyt näytteestä ei mitatata enää radioaktiivisuutta vaan näytteen massaspektri ajetaan ja pystytään laskemaan montako radioaktiivista nuklidia näytteessä on. Näin myös C-14-isotoopin puoliintumisaika saatiin tarkennettua nykyiseen arvoon: 5730 vuotta. Luominen.fi - Totuus kuuluu kaikille. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. (2. Moos. 20:11) Koulubiolgian analyysi, osa 2. Mikko Tuuliranta Kannen kuva [email protected][email protected] Ajoitusmenetelmissä käytetään hyväksi mm. sitä, että jonkin mineraalin muodostumisprosessissa siitä katoaa kokonaan vaikkapa argon tai vaikkapa lyijy ja isokronimenetelmällä kyetään varmistamaan näytteen mittauskelpoisuus ja luotettavuus. Niiden jotka eivät usko, että ajoituksia voidaan manipuloida yhteneväisiksi, tulisi lukea Marwin Lubenow:in kirja Bones of Contention. 6 Liitteessä A, The Dating Game [Ajoitus Peli], Lubenow osoittaa kirjallisuudessa julkaistuista teoksista kuinka kuusi erilaista ajoitusmenetelmää ”hyväksyivät”, että Richard Leakeyn kallo 1470 oli ... Useiden vuosien ajan Holmes työskenteli lähes yksin radiometristen ajoitusongelmien parissa. (16) Entä radioaktiivisten menetelmien luotettavuus? Ovatko ne yhtä väärässä kuin geologinen taulukko, jonka aikamäärät Arthur Holmes määritteli, ja jota vastaan ovat lukuisat käytännön havainnot?

Miksi kretut eivät usko Radiohiiliajoitukseen ...