Att belysa

Att belysa träd är i de flesta fall mycket effektfullt, men det finns saker att ta hänsyn till: Finns det en Automower? I så fall begränsar det vilka produkter som är möjliga att montera. Om det finns belysning i närområdet är det en stor fördel att välja en liknande ljusfärg på din armatur. Och välj med omsorg de träd som ska ... Uppdrag att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3. Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3 (i vilken Europadiesel ingår). I uppdraget ingår att: 1. Jag vill börja med att med några ord belysa hur viktig denna industribransch är. First of all I would like to shed a little light in just a few words on how important this sector of industry is. belysa (also: uppklara , klargöra , tydliggöra , illustrera ) 'Dags att belysa fondernas likviditetsrisker' Att stänga fonder för uttag, så kallade ”gatings” sker typiskt sett i samband med att många investerare gör stora uttag samtidigt. Det skriver Sean Hamilton George, investeringschef på Strukturinvest Fondkommission. Statsminister Stefan Löfven väljer att belysa ELISE-projektet i sitt tal under Socialdemokraternas årliga partikongress. 24 mars 2019. Morgonstudion SVT. Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, om elflyg i Sverige. ”Vi ska ha en permanent världsutställning när det gäller ny smart miljöteknik” ... För att förstå vad som krävs av en upphandlare i dessa dagar vill jag belysa några viktiga faktorer som krävs för att man skall uppnå gott resultat. Med detta som bakgrund rekommenderar arbetsgruppen regeringen att tillsätta en utredning för att belysa frågan ytterligare och komma med förslag till reglering inom området. Att belysa böcker Publicerat 10 november, 2017 9 september, 2020 av Boksamlaren När bokhyllorna väl är på plats, efter mycket möda, är det en boksamlares önskan att böckerna ska synas och framhävas i rummet för att få den riktiga bibliotekskänslan. Anta att två journalister ur olika läger, en liberal och en socialist, får uppdraget av televisionen att i opartisk anda belysa biståndspolitikens effekter. I det sammanhanget hade Pensers advokat Ingemar Bernhult författat en inlaga i syfte att belysa den omoral som, enligt hans mening, hade präglat bankens ledning. Jag vill börja med att med några ord belysa hur viktig denna industribransch är. First of all I would like to shed a little light in just a few words on how important this sector of industry is. belysa (även: klargöra , klarlägga , illustrera , tydliggöra , kasta ljus över , uppklara ) belysa translation in Swedish-English dictionary. en To date, the Commission has received contributions from 12 countries participating in the EU Civil Protection Mechanism (Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Slovenia, Sweden and UK) with varying degrees of detail of the national risk analysis which highlight the need for more robust ...

Skit Sweddit säger

2014.11.08 22:47 Skit Sweddit säger

Subreddit för att uppmärksamma rasistiska, sexistiska och allmänt idiotiska kommentarer en kan så ofta hitta på svenska subs. Vi vill på ett avslappnat vis belysa verkliga problem med intoleransen.
[link]


2020.08.18 21:48 takumar35 Här simmar de tre kompisarna mellan Danmark och Sverige

https://www.svt.se/nyhetelokalt/helsingborg/sen-nar-de-tre-kompisarna-simmar-mellan-danmark-och-sverige
De simmade från Danmark till Sverige för att belysa psykisk ohälsa. Låter som rätt håll.
submitted by takumar35 to sweden [link] [comments]


2020.07.31 23:12 dackeankan Presskonferens ang. Smålandsutredningen

Dacke går fram till podiet och ställer sig framför den Småländska landskapsflaggan. Har är stiligt iklädd en välsittande, brun tweedkostym med en vit skjorta utan slips.
Välkomna till denna presskonferens där jag uttrycker Arbetarepartiet Nils Dackes hållning till utredningen som presenterades av inrikesministern häromdagen. Vi välkomnar att något faktiskt har gjorts för att belysa problem, men kan säga att lösningarna verkligen inte är optimala för ett självständigt Småland.
Utredningen får det att framstå som att självständigheten kommer ske över en natt, och inte som en längre process. Jag vet att Småland klarar av en övergång till en självförsörjande, suverän stat utan en ekonomisk och politisk integration med Sverige. Vi är kommunister och skyr därför polisen, militären, Europeiska Unionen och Sverige.
Småland har mycket goda förutsättningar för att klara sig på egen hand.
Gällande elfrågan har vi goda förutsättningar för att försörja oss på förnybar energi i form av vindkraftverk, solpaneler och vattenkraft. Dessa finns redan här, och enskilda individer kan ”proviantera” på dessa i övergångstiden. Ett icke-problem, anser jag.
Småländska Alltinget beslutade nyligen om att inte eftersträva en stor siffra på BNP, och tillåta så kallad ”nedväxt” i händelse av självständighet. Detta är för att hjälpa klimatet, säger de. Att använda vår relativt låga BNP skulle därmed räknas som en positiv grej för många Smålänningar. En finansiell ”harmonisering” med Sverige skulle bryta både vår eventuella suveränitet och vårt mål gällande klimatet.
Med andra ord – Småland har i händelse av självständighet inte behov av samarbete med vare sig EU eller Sverige. Småland har mycket goda förutsättningar för att klara sig på egen hand!
Dacke tar en klunk vatten, ger en blick som låter journalisterna veta att det är dags för frågor
submitted by dackeankan to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.19 02:16 wigforss1337 #Iksdagenval4 Östen Undén håller valspurt i Västra Götaland

#Iksdagenval4 Östen Undén håller valspurt i Västra Götaland
Västra Götaland och Värmland har alltid varit en regioner som präglats av arbetare. Arbetare som har byggt det här området. Från bönderna i Skaraborg som skördat fälten. Till arbetarna i Karlstad som sliter dag in och dag ut för att producera viktiga produkter. Till hamnarbetarna i Göteborg som försett Sverige med nödvändiga transportlänkar. Socialdemokraterna är ett parti av folket av arbetarna. Vi är ett parti som förespråkar arbetarnas egenmakt över sina liv. Snarare än kapitalisternas eller kungens. Socialdemokraterna är ett parti som grundades en vårdag 1889 av arbetarna och för arbetarna.
Och symboliken kunde inte vara bättre. Det blev en vår för Sveriges arbetare. En vår av kamp för de Socialdemokratiska reformerna vi tog striden för. Det blev en kamp för allmän och lika rösträtt. En kamp som vi stöddes av av våra kamrater i folkpartiet. En kamp som främst riktades mot dåvarande Moderaterna. Det blev en svår strid för denna Socialdemokratiska reform. Vi kallade till strejk men kampen förblev svår kamrater. Men vi kämpade på, trots nederlag efter nederlag. Nederlagen var som vinterns sista snödagar, den kommer men sedan försvinner bort i regn, den kommer någon annan dag igen, men tynar bort som regn. Men till slut kan inte vintern av borgerlighet stå emot värmen av arbetarkampen.
Till slut så fick vi igenom vår kamp för allmän och lika rösträtt. Trots högerns ständiga attacker. Nu varför berättar jag detta? Jo för idag har vi en ny borgerlighet, en ny borgerlighet som står emot ännu ett demokratiseringskrav från socialdemokratin. Med Bildt blev det höst och med Reinfeldt vinter, men kamrater! Vintern varar ej en evighet. Tillslut tör den bort, som vinterns sista snö. Så håll i kamrater, kampen för republik den fortsätter, men historiens hjul fortsätter snurra, och vi ska segra!
Efter demokratiseringen så var vårt partis stora utmaning socialiseringsarbetet, uppbyggandet av folkhemmet. Sommarens tid hade börjat. Folkhemmet är i Sverige en Socialdemokratisk idé, låt mig belysa er om begreppets idéer, Per-Albin Hansson sa så här:
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.
Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna är stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt."
Kampen började på 30-talet, men tog först fart när samlingsregeringens tyglar avskaffades efter andra världskriget. Målet var visionen av en välfärdsstat som tar hand om alla. En stat som blir uttryck för folkets solidaritet. Det tog formen av ledighet. Kan ni tänka er? Förut var det inte en självklarhet att alla skulle ha tillgång till fritid. Det är en socialdemokratisk vision. Likväl var det med 8 timmars arbetsdag när det nu diskuteras. Och samma gamla trötta argument som vi ser idag lades fram men motbevisades när politiken hade sats i praktiken. Vi vet att fritid går, att fritid är något som är möjligt. Argumenten emot 6 timmars arbetsdag är inte giltiga. Det handlar om att acceptera omställningen och göra omställningen på ett smidigt sätt.
Och kampen än igen fortsatte vidare. Vi drev på för den allmänna tilläggspensionen, en reform högern spytt galla över med hela sin själv, men när folket väl fick säga sitt, sa till trots mot de borgerliga partierna. Likväl vill vi nu förbättra för de äldre. Vi vill förbjuda vinster i äldrevården, precis som pengar gjorde mer nytta för folket förr i deras pension så kommer skattepengar nu göra mer nytta i självaste vården. Det är en fråga om sunt förnuft, och viljan att ta itu med de problem vi har. Och likt i frågan om ATP, så har vi än igen folkets förtroende i ryggen. Det är väldigt få på gatan som skulle säga att skattepengar ska gå till riskkapitalister, istället för de äldre.
Reform efter reform gick igenom. Allmän sjukförsäkring, moderskapsförsäkring och så vidare. Vi förr likt nu instiftade ett miljonprogram, för att bygga en miljon nya bostäder för landets växande befolkning. Miljonprogrammet löste bostadsbristen då och gjorde det enkelt för folk att skaffa hem. Men nu är det nya miljonprogrammet nu motsatt av högern. Än igen står Socialdemokraterna i opposition mot högern om nationell uppbyggnad. Så då likt nu måste du ta en ställning, social uppbyggnad eller icke?
Efter sommaren dock så kommer hösten. Hösten blev kort, den inleddes av en handlingsförlamad S regering, påskyndades av Bildt, upprätthölls av Persson och övergick till vinster med Reinfeldt. På bara några korta år så förlorade Sverige så mycket. Vi förlorade det skolsystem som så väl bekämpat segregation och skapat jämlikhet. Vi förlorade ett samhälle där vårdens resurser gick till vård istället för till riskkapitalister. Vårt land förlorade värdefulla företag efter värdefulla monopol i oansvariga affärer. Vin och sprit? Borta! Apoteks monopolet? Krossat! Posten? Halvdanskt!
Men än igen så har högerns vinter börjat töa. För folket vaknar från den sömn de befunnit sig i så länge. Mer och mer begriper ohållbarheten av dessa reformer och vi har tagit kraftsteg. Apoteksmonopolet är än igen verklighet. Skolan drivs mer och mer mot jämlikheten. Och det som en gång krossats byggs åter upp igen. Och vi ska fortsätta.
Över denna mandatperiod så ska vi driva på allt! Demokratiseringar som aldrig tidigare skådas inom Sveriges gränser ska genomdrivas. De misslyckanden som gjorts på privathåll ska korrigeras. Och det sociala Sverige ska återbyggas. Det är vårt ämbete som Socialdemokrater, som Svenskar som medborgare i detta land. Det är vår plikt gentemot dess arbetare, gentemot dess tjänstemän, gentemot folket. Kampen fortsätter kamrater, gör din plikt, rösta på Socialdemokraterna! Vi vill mer för Sverige!

https://preview.redd.it/cndoei08fr551.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=cbdea045b5e33c39d5e16c6ebb22d440b43738da
submitted by wigforss1337 to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.07 13:23 16bitMoomin #iksdagenval4 Socialdemokraterna sätter upp valaffischer på tunnelbanan i Stockholm. - Morgan Muminsson

#iksdagenval4 Socialdemokraterna sätter upp valaffischer på tunnelbanan i Stockholm. - Morgan Muminsson submitted by 16bitMoomin to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.05.24 20:47 arslet Hur ska Sverige och världen förhålla sig till Kina hädanefter?

På relativt kort tid har CCP i Kina flyttat fram sina positioner rejält. Nu verkar det som att man inte ens bryr sig om repressalier från omvärlden man bara kör på. Det som händer i Hong Kong påminner delvis om Krim och Rysslands agerande. Media (särskilt i Sverige) verkar vara helt upptagna med clickbaita på covid-19 och nämner knappt all skit Kina har för sig (Hong Kong är bara en av flera händelser som borde belysas och fördömmas). Själv vill jag begränsa produkter Kina så mycket det går men varför hör vi inga fördömande eller krav från EU?
submitted by arslet to sweden [link] [comments]


2020.05.18 17:14 Sickan50 Varför bryr man sig om Paolo?

Förlåt i förväg om jag gör någon upprörd nu men. Är jag den enda som fullständigt skiter i vad Paolo Roberto gör i sitt privatliv? Varför måste han synas och skrivas om i varenda form av sociala medier som finns och gång på gång bli nämnd i nyheterna?
Okej ja, jag förstår han är en B kändis och alla gillar att hitta skit på B kändisar. Ja jag förstår han har begått ett brott och förtjänar att bli straffad. Ja jag förstår, kvinnor som blir utnyttjade och behandlas illa inom prostitutionsbranschen eller är inblandande i sex trafficking är viktiga att belysa och stödja. Men varför är hela situationen större än vad den behöver vara? Det känns som att det finns betydligt viktigare nyheter som bör plockas fram istället för någon 50 årig gubbe som har köpt sex och sedan blivit tagen på bar gärning. Jag hade förstått mer om det hade varit en stor nyhet i kanske bara en dag men det känns som det bara blir mer och mer utdraget ju mer tiden går.
submitted by Sickan50 to sweden [link] [comments]


2020.05.01 23:54 mincoder VPK och SAPs gemensamma första maj

Ett av de största förstamaj tåg har idag inträffat. VPK och SAP i Stockholm har samlats för en gemensam demonstration och tåg. Folkmassan får knappt plats i Stockholms gator och budskapet från folket är tydligt. Sveriga ska åt vänster! Man samlas tillslut vid kungsträdgården för tal av VPKs och SAPs partiledare. För ut är VPKs partiledare theOddLeftist:
Kamrater! Det glädjer mig att se så många av er här idag! Det är underbart att se så många människor som vill demonstrera med oss, på vår dag! För det är precis vad första maj är. Det är vår dag, och ingen kan ta den ifrån oss. För många är första maj ännu en röd dag i mängden, men vi vet att det här inte är en vanlig röd dag. Det är vår röda dag.
En dag att minnas, minnas alla som har fört vår kamp framåt. De som har stupat, och de som står här idag. En dag att minnas alla vår vinster. Åtta timmars arbetsdag, för att ge ett exempel. Idag tänker vi lite extra på våra förfäder, utan dem hade vi inte stått där vi står. En dag av hopp. Hopp över framtiden. Hoppet att vi en gång ska leva i ett samhälle fritt från förtryck. Drömmen om socialismen. Om ett jämlikt samhälle. Om jag ska citera en kontroversiell artist, Dan Berglund, “Vi drömde oss en framtid så jämlik och så skön Vi drömde men försov oss och fick avdrag på vår lön”. En dag av kamp. Det är idag vi visar oss. Vi färgar Sveriges gator röda. Vi visar att vi är många. Många som står upp för kommunismen, socialismen, feminismen, jämlikhet och för friheten. Men idag är inte den enda dagen vi gör det. Det är varje dag. Vi vet att kampen inte består av att visa oss en dag i veckan, och sen tyst på sin höjd dela ett twitterinlägg där det står “Jag hatar inte måndagar, jag hatar kapitalismen”. Tvärtom, det är i det vardagliga livet vi gör skillnad. På arbetsplatsen, i skolan, i fotbollsklubben, i lokalområdet. Det är där vi behövs, och det är där vi kan förändra saker och ting.
Kamrater
Sverige står idag inför stora utmaningar. Högern växer sig allt starkare i samhället och i opinionen. Det är vår uppgift som socialister, och kommunister, att stå upp mot dem. Tillsammans är vi starka. I tider som denna måste vi stå upp tillsammans, och visa enighet. Det här är på allvar. Det är val snart. Det här valet kommer att bli ett vägval för Sverige. Ska vi fortsätta på den vänsterinriktning som har drivits i Sverige, eller ska högern ta makten, och rasera allt vi har byggt upp. Prata med era kollegor, era grannar, med folk ni träffar på gatan. Prata politik med dem. Förklara vad som kommer hända om Samverkanspartierna får makten, eller värst av allt, om KS kommer till makten.
Jag skulle vilja avsluta mitt tal med att belysa vad som händer i Småland just nu. Det är självklart beklagligt, och jag hoppas att situationen inte förvärras. Däremot är det här inte en ursäkt att stärka statens makt och ge polisen och militären ökade befogenheter, det är inte rätt väg att gå.
Kamrater
Kampen fortsätter, varje dag, hela tiden. Jag lämnar nu över ordet till Sverige statsminister, kamrat Milaw!
Sedan så håller Milaw från Socialdemokraterna tal:
Jag är hedrad av att kamrat theOddleftist kallar mig kamrat.
sjungande "Första maj, första maj, varje sliten kavaj, blir en mantel av strålande ljus..." Jag skulle kunna fortsätta. Men jag tror inte ni orkar med. Idag så samlas vi, Svenskar från norr till söder samlas. Vi samlas för att fira första maj. Första maj är arbetarnas dag, första maj är VÄNSTERNS dag. Första maj firas i minne av haymarket affären. Då arbetare sköts till döds av polisen i en demonstration för 8 timmars arbetsdag. Vi fortsätter traditionen av demonstrationer för vänsterpolitik, men jag tror vi lämnar skjutandet bakom oss.
Som tidigare nämnt så står Sverige inför stora utmaningar, och tillskillnad från de på högerkanten så tänker vi Socialdemokrater bemöta dessa problem på allvar. Vi går in i lågkonjunktur, då måste vi satsa! Det är därför vi investerar i välfärden, det är därför vi bygger hus, det är därför vi bygger upp det Svenska samhället. Vi har inte råd med en högerorienterad nedskärningspolitik, Sverige har inte RÅD!
Socialdemokraterna har snart suttit ut två mandatperioder vid makten. Och vad, tillsammans med VPK har vi lyckats med? Jo! Vi har lyckats driva igenom skydd för klimatet. Vi har lyckats driva igenom mer och mer resurser för en starkare välfärd. Vi har gjort stora och nödvändiga reformer i Svensk skola och vi har arbetat för att bryta segregationen. Vi levererar det högern inte gör. Vi bygger Sverige! Och vi SKA fortsätta med det! Sverige kommer stå inför ett vägval. Mellan en politik som inte fungerar, och vänstern. Mellan en politisk som skapar segregation, kriminalitet och som slår sönder samhällssolidariteten och en politik som bygger gemenskap, skapar solidaritet och bygger upp det Svenska folkhemmet!
I framtiden så kommer vi behöva göra en omfattande vård reform. Det står fortfarande på agendan. Vi måste satsa mer på vården och vi måste bli av med det nuvarande regionsystemet. Regionsystemet skapar division och det skapar segregering i Svensk vård. Var du än bor i Sverige, varesig det är i Lycksele eller Karlskrona så ska du ha samma möjlighet till vård. Det är en självklarhet.
Vi måste också stoppa vinstjakten i offentlig sektor. Är det verkligen rimligt med de enorma vinstuttag som görs? Ska inte elevernas pengar gå till elever istället för till riskkapitalister? Ska inte patienters pengar gå till patienter istället för till multimiljonären? Välfärdens pengar ska gå till välfärd.
Jag vill i avslutande skede prata om Småland. Småland är en fantastisk plats. Jag har själv varit i Småland många gånger. En av mina favoritminnen är när jag som SSU:are åkte ner i en kampanjbuss till Ljungby för att knacka dörrar. Min farmor kommer från Huskvarna. Vi ska hålla ihop. Alla ska känna sig trygga. Det ska vara ordning och reda. Våra myndigheter arbetar stenhårt för att allt ska komma till rätta och jag är stolt över deras arbete. Regeringen arbetar stenhårt för att Smålänningar ska vara trygga i tumultens tid. Jag hoppas att APNDs representanter tar sitt ansvar, lever upp till demokratins ideal, och ber de våldsamma delarna av sin svans att sluta göra det dom gör. Småland ska vara tryggt i en ny tid.
Kamrater, jag har så himla mycket jag vill säga till er. Det är så himla mycket som måste sägas. Men tyvärr har vi inte oändligt med tid. Men jag vill sammanfatta. För vi står inför ett nytt decennium. Samhället ska vara starkt, solidariteten ska vara stark, folkhemmet ska vara starkt. Detta är ledorden vi tar med oss i det nya decenniet. Kom ihåg dom! Tack.
Arrangemanget avslutas med internationalen.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2019.11.15 14:15 mollpe Sweddit awards S19

Ja då var det (äntligen) dags att redovisa resultaten för denna säsongs ärofyllda priser. Vi kör rakt på sak!
Glader
Trazan tar hem denna titel för S19. Tyvärr utan motivation (men det kanske inte behövs för denne karlakarl)
Värd notis om KaptenKys: "Modig, rolig spelare och vågar omvärdera allierade och motståndare utan att blinka."

Prosit
Annimarush tar hem denna titel med en jordskredsseger samt med motiveringen: "AnnimarUSCH" Ojojoj, piratandet kanske börjar skapa en motreaktion? Vad vet jag.

Butter
Neuron ar hem denna "ärofyllda" titel, värt att notera är att Zeppeling dock är hack i häl!

Toker
Bosse tar hem denna titel. Även här utan motivering men kan skriva en själv: Grabben kommer in på Ottomanerna i brinnande säsong och diploar höger och vänster och verkar knappt själv veta var han står eller bör stå som GP1a. Sann galenskap! Starkt!

Snövit
Donqu tar hem denna titel med motivationen: "Transoxiania med sina väldigt fina borders"

Häxan
Här har vi flertalet motiveringar värda att belysa.
CJ - "Var och härja överallt som en sann vinnare av säsongen!"
CJ - "Var tidigt Italiens eviga hot. Många deals gjordes som aldrig hölls. Även efter vunna krig tog franska eländet aldrig slut..."
KaptenKys - "Lita aldrig på en häxa"
Annimarush - "Ett stående pris till honom tills dessa piratande båtfasoner stoppas! "

Men vem vann titeln "Häxan" då? Jo det gjorde Neuron! Överlägset. Gratulerar! (Tyvärr utan motivation)

BÄST
Vi hade två stycken som var nära att knipa platsen, CJ och Liftarguiden.
CJ med motiveringen "Förtjäna vinsten som efter en aktiv säsong.. Dock tätt följd av flera andra som gjorde en stark säsong.". Samt Liftarguiden, tyvärr utan motivering"
Men den vi korar till bäst spelare i alla kategorier för Säsong 19 är...
.
.
.
Känner ni spänningen?
.
.
.
Ni har väntat så länge
.
.
.
Jamen för tusan =) ni kan nog gott vänta till säsongstarten S20 :) Tack för Säsong 19 Avslöjar vinnaren i försnacket för S20 ;)
submitted by mollpe to SwedditUniversalis [link] [comments]


2019.11.04 08:53 KaiserRekoum Vad är "politik"?

Reglerna konstaterar dylikt:
Politics is an all encompassing subject that deserves its own subreddit for the discussion, as it has taken up a disproportionate amount of space. Sweden isn’t a politically themed subreddit and we are therefore referring posts primarily concerning politics to these subreddits.
Jag söker klargörelse och förståelse kring denna regel.
Är det specifikt parti-politiska uttalanden som är otillåtna? Det kan jag definitivt förstå i allra högsta grad, men demokratisk politik, i det stora hela, är den praktiska följden av uttryckta åsikters representation på juridisk nivå.
Hur skiljer sig ett politiskt uttalande konkret från något random meme om mataffärer när det finns politiskt motiverade lagar som styr hur våra mataffärer drivs? Är det en fråga om formalia, språk eller uttalad åsikt? Är reposting av en nyhetsartikel inte en politisk handling om man vill reposta för att belysa något som man tror är ett samhällsproblem?
Jag är bara lite confused. Någon uttalade sig om att subredditen var smygfascistisk - men under någon defninition är all nationalism eller grupp-orienterat tänkande, oavsett politisk tillhörighet, fascistisk, åtminståne under konceptets ursprungliga romerska betydelse, så är detta egentligen en oerhört politisk sida?
submitted by KaiserRekoum to sweden [link] [comments]


2019.10.10 20:52 Wilderposter Är det värt att skriva till uppdrag granskning?

Såg precis som många andra transpersoner uppdrag gransknings inslag om transvården som nyligen sändes av SVT. Blev framförallt upprörd då forskning misrepresenterades och programmet kändes vinklat i allmänhet. Har sedan programmet sänts funderat på att mejla UG för att belysa bristerna i programmet, men samtidigt tar det extremt mycket energi att författa ett välskrivet mejl. Hur tycker ni, är det värt att mejla dom, eller tror ni att det faller på döva öron? Känner mig bara allmänt maktlös.
submitted by Wilderposter to transnord [link] [comments]


2019.08.08 14:57 FragavadduvilliP3 Jag är fotbollssupporter - Fråga vad du vill i P3 19:00-21:00

Jag är fotbollssupporter - Fråga vad du vill i P3 19:00-21:00
https://preview.redd.it/bdhprz9q18f31.jpg?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=0d7b6fe4d9b0aefca43f214fd2d505ea5869c5f5
Hej Reddit! Det är torsdag och Fråga vad du vill i P3 är tillbaka. Idag ska vi belysa den svenska supporterkulturen inom fotbollen. Det är hårda debatter om bengaler och förbud mot flaggor och tygstycken på matcher. Många supportrar tycker att man ska få ha bengaler och pyroteknik på matcher och är upprörda över polisens hårdare tag mot det.
Det är olagligt med icke tillståndsgiven pyroteknik och polisen menar att det finns risker med att tända t.ex bengaler i folksamlingar. För att komma åt det här vill man förbjuda stora flaggor eller tygstycken som brukar finnas på läktaren under match. Det här är helt uppåt väggarna tycker många fotbollssupportrar och har protesterat högljutt.
Sofia som är kvällens gäst jobbar för en supporterorganisation som vill se en legalisering av pyroteknik på fotbollsmatcher. Dom tycker att polisens insatser under våren mot bengalerna har utvecklats till att straffa kollektivt. Men varför är det här så viktigt för fotbollssupportrar idag? Hur ser man på riskerna med bengaler? Ställ dina frågor till Sofia här.
Programmet är mellan 19:03 - 21:00 ikväll! / Redaktionen
submitted by FragavadduvilliP3 to sweden [link] [comments]


2019.05.09 07:24 nyhetsbubbla Normkritisk granskning av statyer nytt sommarjobb i Trelleborg, syftar till att väcka ungas normkritiska tänkande och belysa rådande samhällsnormer med stöd genusvetare, ”helt overkligt i en kommunal verksamhet 2019” enligt kommunalrådet Mikael Rubin (M) som vägrar delta

Normkritisk granskning av statyer nytt sommarjobb i Trelleborg, syftar till att väcka ungas normkritiska tänkande och belysa rådande samhällsnormer med stöd genusvetare, ”helt overkligt i en kommunal verksamhet 2019” enligt kommunalrådet Mikael Rubin (M) som vägrar delta submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.04.04 17:35 Lemanic89 Drygt ett år sedan Avicii dog – Hur tacklar vi den mentala ohälsan i musikbranschen?

Ett år har gått sedan Avicii dog och hela musikervärlden har tagit sig an att bekämpa den mentala ohälsan bland musiker. Stiftelse har bildats, men man kan inte lägga ut hela arbetet på välgörenhet. Det måste ske grundligt och systemkritiskt. Från officiellt håll har det varit skrattretande ytligt på den fronten. Som att vara tillbaka till skandalåren under 00-talet före sociala mediers riktiga genomslag, då det enda sättet att belysa mental ohälsa var jippon och exploatering. Leave Britney Alone, indeed! Hur skall vi lösa detta då? Här är tre förslag.
 1. Kvotering av funktionsvarierade.
Producenten DeadMau5 kallade en kollega och hans musik för ”autistiskt skit” när han streamade. Han var tvungen att be om ursäkt om det efteråt. Trots att han är en elektronisk producent, så är detta samma klassiska, nu problematiska, rockpose vi sett sedan Woodstock. En pose dessvärre präglad av funkofobi, queerfobi och kulturell appropriering. Denna pose befaras färga de betygsunderlagda musikutbildningarna idag. Man möts tydligen av ett ytterst marknadsfokuserat studieklimat där den mest driftiga eleven håller taktpinnen för hela klassen. Kanske hela linjen t.o.m, med utfrysning av de stresskänsligaste eleverna som följd. Detta är inte ett inkluderande klimat överhuvudtaget. Drömmar krossas och så kan vi ju inte ha det. Börja kvotera in funktionsvarierade personer i de estetiska linjerna, högre utbildning och bransch, så får vi en förändring till det bättre.
 1. Reformering av upphovsrätten.
Den nuvarande upphovsrätten, som är tänkt att förstärkas ytterligare inom EU, är också boven i dramat. Ash misstänks vara roten till de problem Avicii hade, men då gör man det enkelt för sig. Kontraktet måste ses över, för vi har dessvärre ett rockposerande skivbolag att göra med här. De gav honom en simultant detaljstyrd och vanvårdad tillvaro för att de kunde utan att bli ifrågasatta. Upphovsrätten gör tyvärr dessa usla kontrakt attraktiva och de är stort sett identiska över hela musikbranschen idag. Förändring behövs. Reducerar vi upphovsrätten till max 20 år finns det rum för en mjukare affärsmodell. Ett statligt Patreon hade varit bäst för konstnärer just nu. En gåvofinansieringstjänst (med garanterad basinkomst) där du väljer själv om du vill få betalt per verk eller per månad, där din publik ger dig feedback direkt på det du släpper och där du enkelt kan knyta kontakter med andra konstnärer likt andra sociala medium. Detta bygger broar konstnärer och publik emellan.
 1. Garantera venues.
Ett av frågetecknen bekom Aviciis uppgång är hur han direkt tog sig från sovrummet i Täby till hetsiga Stureplan. Hade varit betydligt skonsammare att börja live-streama från hemmakrogarna i Täby Boiler Room style. Varför blev det inte av? Kan det vara den ihållande bristen på fasta klubbar i Stockholm utanför tullarna? Den Svenska klubbdöden är ett ok för många musiker idag och bör bekämpas. Färre klubbar med bibehållen mängd musiker och publik skapar ett hårdare och mer urvattnat klimat. Genreprofiliering blir då sällan av. Hur tacklar man detta? Kräv att bottenlokaler för kultur och nöjes bruk till rimlig hyra kompromisslöst garanteras i byggnadsnämndernas detaljplaner. Gör det till en vana varje månad. Jag hyllar Slakthusområdets satsning på dygnet-runt. Forskningen inom dygnsrytm har gått så långt att den på senare år gått från hälsofråga till identitetspolitik. Hoppas att då hela Sverige också kan få leva dygnet runt. För det Svenska musikundrets skull.
Ni får gärna dela detta!
submitted by Lemanic89 to spop [link] [comments]


2019.04.04 17:30 Lemanic89 Drygt ett år sedan Avicii dog – Hur tacklar vi den mentala ohälsan i musikbranschen?

Ett år har gått sedan Avicii dog och hela musikervärlden har tagit sig an att bekämpa den mentala ohälsan bland musiker. Stiftelse har bildats, men man kan inte lägga ut hela arbetet på välgörenhet. Det måste ske grundligt och systemkritiskt. Från officiellt håll har det varit skrattretande ytligt på den fronten. Som att vara tillbaka till skandalåren under 00-talet före sociala mediers riktiga genomslag, då det enda sättet att belysa mental ohälsa var jippon och exploatering. Leave Britney Alone, indeed! Hur skall vi lösa detta då? Här är tre förslag.
 1. Kvotering av funktionsvarierade.
Producenten DeadMau5 kallade en kollega och hans musik för ”autistiskt skit” när han streamade. Han var tvungen att be om ursäkt om det efteråt. Trots att han är en elektronisk producent, så är detta samma klassiska, nu problematiska, rockpose vi sett sedan Woodstock. En pose dessvärre präglad av funkofobi, queerfobi och kulturell appropriering. Denna pose befaras färga de betygsunderlagda musikutbildningarna idag. Man möts tydligen av ett ytterst marknadsfokuserat studieklimat där den mest driftiga eleven håller taktpinnen för hela klassen. Kanske hela linjen t.o.m, med utfrysning av de stresskänsligaste eleverna som följd. Detta är inte ett inkluderande klimat överhuvudtaget. Drömmar krossas och så kan vi ju inte ha det. Börja kvotera in funktionsvarierade personer i de estetiska linjerna, högre utbildning och bransch, så får vi en förändring till det bättre.
 1. Reformering av upphovsrätten.
Den nuvarande upphovsrätten, som är tänkt att förstärkas ytterligare inom EU, är också boven i dramat. Ash misstänks vara roten till de problem Avicii hade, men då gör man det enkelt för sig. Kontraktet måste ses över, för vi har dessvärre ett rockposerande skivbolag att göra med här. De gav honom en simultant detaljstyrd och vanvårdad tillvaro för att de kunde utan att bli ifrågasatta. Upphovsrätten gör tyvärr dessa usla kontrakt attraktiva och de är stort sett identiska över hela musikbranschen idag. Förändring behövs. Reducerar vi upphovsrätten till max 20 år finns det rum för en mjukare affärsmodell. Ett statligt Patreon hade varit bäst för konstnärer just nu. En gåvofinansieringstjänst (med garanterad basinkomst) där du väljer själv om du vill få betalt per verk eller per månad, där din publik ger dig feedback direkt på det du släpper och där du enkelt kan knyta kontakter med andra konstnärer likt andra sociala medium. Detta bygger broar konstnärer och publik emellan.
 1. Garantera venues.
Ett av frågetecknen bekom Aviciis uppgång är hur han direkt tog sig från sovrummet i Täby till hetsiga Stureplan. Hade varit betydligt skonsammare att börja live-streama från hemmakrogarna i Täby Boiler Room style. Varför blev det inte av? Kan det vara den ihållande bristen på fasta klubbar i Stockholm utanför tullarna? Den Svenska klubbdöden är ett ok för många musiker idag och bör bekämpas. Färre klubbar med bibehållen mängd musiker och publik skapar ett hårdare och mer urvattnat klimat. Genreprofiliering blir då sällan av. Hur tacklar man detta? Kräv att bottenlokaler för kultur och nöjes bruk till rimlig hyra kompromisslöst garanteras i byggnadsnämndernas detaljplaner. Gör det till en vana varje månad. Jag hyllar Slakthusområdets satsning på dygnet-runt. Forskningen inom dygnsrytm har gått så långt att den på senare år gått från hälsofråga till identitetspolitik. Hoppas att då hela Sverige också kan få leva dygnet runt. För det Svenska musikundrets skull.
submitted by Lemanic89 to svenskmusik [link] [comments]


2019.03.21 22:49 dudk Bajslukten vid le croissant

Varför luktar det ALLTID bajs där? Ibland är det en riktigt lantig nyans av dyngdoft. andra gånger luktar värre än avföringen dagen efter. Eftersom man är beredd så kan man ju hålla andan när man traskar förbi, men var fläkten av fekalier kommer ifrån är jag alltid nyfiken på. Hur, liksom?
Edit: Vill lätta på mitt samvete och belysa att le croissant används som geografisk markör och är inte källan till doften. Ibland kan det till och med lukta lite mer bakverk än bajs där, men vi vet alla vad som gömmer sig bakom den tunna ridån av gräddad smördeg och kaffe.
submitted by dudk to Lund [link] [comments]


2019.03.04 18:59 anders987 Volvo Cars begränsar topphastigheten till 180 km/h i alla bilar för att belysa riskerna med körning i höga hastigheter

Volvo Cars begränsar topphastigheten till 180 km/h i alla bilar för att belysa riskerna med körning i höga hastigheter submitted by anders987 to sweden [link] [comments]


2019.02.11 15:02 RoshansAegis Stress

Skulle vilja belysa ohälsan i stressen. Inte den där stressen som kommer och går ibland när du får en liten extra uppgift i vardagen, utan den som tömmer en på energi och får en urbalans. Där man finner sig i en orolighet av att det är 3 gången jag kör snabbmat och har inte tid med dom 3 ansra uppgifterna denna vecka. Som gör att man konstant befinner sig under ytan förutom någon gång i månaden där man katatoniskt att göra något mer än dega. Till dom värsta fallen som bränner ut sig, får sjukvården till hjälp. Lever vi ett samhälle som skruvar upp oss till en orimlig nivå där fler och fler trillar ner? I min subjektiva uppfattning av då och nu, har nuet mer personer än då. Men åldern är fortfarande jämn. Förr var det 2st som led av stressen idag är det minst 7st i min omgivning och nästa var femte person har onormal stress mestadels från jobbet under längre perioder, flera preparerar sig med mediciner eller alkohol för att somna. Hur upplever ni omgivning? Är min bild rätt eller fel, var det likadant förr som nu?
submitted by RoshansAegis to sweden [link] [comments]


2018.08.09 16:29 nyhetsbubbla Roland Casselbrant intervjuas om sin tid som anställd på HVB-hem, lanserar hemsidan idiotanstalten.se där korruption inom branschen och missförhållanden ska belysas, menar att frågor om invandring och problem på HVB-hem tystats ned i politiskt korrekt samtalsklimat [ljud]

Roland Casselbrant intervjuas om sin tid som anställd på HVB-hem, lanserar hemsidan idiotanstalten.se där korruption inom branschen och missförhållanden ska belysas, menar att frågor om invandring och problem på HVB-hem tystats ned i politiskt korrekt samtalsklimat [ljud] submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.06.14 06:15 nyhetsbubbla SVT problematiserar skillnader i kommunalskatt när undersköterskelöner i Dals-Ed och Österåker jämförs, tar stöd av SKL för att belysa att skatteutjämningssystemet inte fungerar som tänkt, Dorotea och Vellinge har högst respektive lägst kommunalskatt med 35,15 och 29,19 procent

SVT problematiserar skillnader i kommunalskatt när undersköterskelöner i Dals-Ed och Österåker jämförs, tar stöd av SKL för att belysa att skatteutjämningssystemet inte fungerar som tänkt, Dorotea och Vellinge har högst respektive lägst kommunalskatt med 35,15 och 29,19 procent submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.06.12 20:31 boomtheding Var aktsamma för overkliga nyheter!

Nyligen konstaterades att Samhällsnytt (f.d. Avpixlat) publicerat overkligt vinklad "nyhet" om fläskkött på Gothia Cup. Här är texten från Samhällsnytt som sedan kritiserades av DN i deras artikel. I Samhällsnytts artikel förekommer många fria tolkningar utan stöd eller bevis, som att evenemanget numera står för enfald istället för mångfald (hur mäts detta? vilka nyckeltal har jämförts samt under vilken tidsperiod?) samt att Gothia Cups logo kommer att ändras till att ha muslimska symboler i sig (återigen, helt utan journalistiskt stöd).
I år är det valår och det blir svårare och svårare att kunna ta del av äkta nyheter. Vi drivs istället av åsikter som publiceras som nyheter. Vi verkar bli mera intresserade av att bekräfta vår egen ståndpunkt än att låta oss belysas av en motståndares argument. Samtidigt, när interna stridigheter blossar upp, blir vi svagare inför omvärlden och personer som Putin jublar.
Vilket ansvar har medier att rapportera nyheter jämfört med att sprida åsikter? Vart går gränsen mellan att sprida åsikter kontra nyheter? Vilka krav ställs på dom som ger ut sig för att vara journalister? Och har detta fenomen förvärrats genom tiderna eller har det alltid varit såpass kasst mellan olika mediehus?
submitted by boomtheding to svenskpolitik [link] [comments]


2018.04.10 18:22 Kingmoha Analyser och sekvenser

Tja! Mitt namn är Mohamed och jag jobbar med att analysera de allsvenska matcherna på C More.
Jag tänkte egentligen bara meddela er att om någon här har ett intresse utav att surra analyser, taktik eller andra sekvenser så får ni mer än gärna skriva till mig. Är det en situation ni skulle vilja se från någon annan vinkel/kamera så kommer jag göra mitt bästa för att visa och belysa det för er (och kanske tv-tittarna). Jag tar mer än gärna emot frågor och andra iakttagelser =).
Ni når mig enklast och snabbast på min twitter, @eastvillemoe. Hare gött!!
submitted by Kingmoha to Allsvenskan [link] [comments]


2018.03.08 12:04 TheNutellaJar Internationella kvinnodagen!

Då det är den internationella kvinnodagen tänkte jag att det kunde vara bra att belysa om några begrepp som tyvärr ofta blandas ihop med varandra och som definitivt inte liknar varandra för fem öre!
feminism - (franska féminisme, av latinfeʹmina ’kvinna’), social rörelse för jämställdhet, åskådning som vill förändra (källor: ne, synonymer.se)
Misandri - betecknar hat eller starka aversioner mot män. Ordet härstammar från grekiskans misos (hat) och andros (man). Misandri tillskrivs oftast kvinnor men förekommer även hos män. Synonymer: manshat (Källor: wikipedia, synonymer.se)
Ett ord jag anser bör belysas ännu mer är ordet misogyni - kvinnohat (källa: synonymer.se)
Ordet kommer från grekiskans ord μῖσος (misos, "hat") och γυνή (gynē, "kvinna"). I feministisk teori ansesmisogyni vara en politisk ideologi - liknande rasism eller antisemitism - som rättfärdigar och upprätthåller underordningen av kvinnor (wikipedia).
Dagen är inte till för att firas, dagen är till för att påminna oss om att det fortfarande inte är jämställt. Igår berättade de på nyheterna om de stora klyftorna i VAB, detta har stor påverkan på våra pensioner och kvinnors ekonomiska situation. En av många frågor som kan debatteras. Så säg inte "Grattis" idag, informera om orättvisan och tillsammans ska vi jobba för den fantastiska dagen när vi inte längre ska behöva ha denna internationella kvinnodag.
submitted by TheNutellaJar to svenskpolitik [link] [comments]


Motgångspodden- Ole Dammegård del 2 Belys fördomar – förändra verkligheten. Ett initiativ av Familjehemsenheten Trollhättans Stad Teknisk hjälp i belysning av egna celler Z J Popko Emma Gråbergs - YouTube Securitas Experience Center Fotosyntes i ljus och mörker Sieps - YouTube

Synonymer till belysa - Synonymer.se

 1. Motgångspodden- Ole Dammegård del 2
 2. Belys fördomar – förändra verkligheten. Ett initiativ av Familjehemsenheten Trollhättans Stad
 3. Teknisk hjälp i belysning av egna celler Z J Popko
 4. Emma Gråbergs - YouTube
 5. Securitas Experience Center
 6. Fotosyntes i ljus och mörker
 7. Sieps - YouTube
 8. KontinetSe - YouTube
 9. #hatet
 10. Stroke - ett västerländskt problem för individ, familj och samhälle

Del 2 av Ole Dammegård som hjälper mig att belysa all galenskap i vårt samhälle, för att få saker att träda fram ur skuggorna. Vad händer i Sverige och världen? Vem/vad står bakom all ... Hjälp oss att belysa fördomarna! Dela den här filmen och se till att fler nås av kunskapen. Så att fler barn kan få en stabil och trygg uppväxt. Ljus är nödvändigt för fotosyntesen och experimentet går ut på att undersöka ljusets betydelse genom att belysa ett blad och variera belysningen. Experimentet hjälper till att förstå att ... Peter Borenstein, professor, Institutionen för vårdvetenskap I sin föreläsning kommer Peter Borenstein att belysa olika aspekter av stroke samt beröra vad man själv kan göra för att öka ... Kontinet är ett nätverk med syfte att belysa och öka medvetenheten kring inkontinensfrågor. Verksamheten består av utbildning, opinionsbildning och informati... Videon är teknisk hjälp för dig som vill använda Z.J Popko videoblogg att belysa egna celler. Syftet är att stödja dig i den tekniska resan till denna självarbete. Du ändrar dina DNA ... Securitas Sverige har byggt ett Experience center i sina lokaler i Malmö för att belysa hur smart kameraövervakning fungerar i praktiken. Securitas Experience center är en livemiljö som visar ... Den 16 juli lämnade Adam Tensta TV4 mitt i direktsändning för att belysa hur kanalen, som gärna lyfter fram sin paroll ”Nollrasism”, medverkat till att normalisera just rasismen i Sverige. Videos som jag använder till min hemsida som handlar om dels vår flytt till malta men det viktigaste handlar den om att belysa myndigheternas maktmissbruk bl... Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) uppdrag är att belysa aktuella europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt.